DE MATERIES WAARIN WE BIJZONDER ACTIEF ZIJN:

In het algemeen houden we ons bezig met het oplossen van de dagdagelijks bedrijfsproblemen met juridisch tintje. Wij leveren aan onze cliŽnten als het ware een externe juridische dienst die dag en nacht operationeel is en werkt op volledig vrije basis. Wij staan ter beschikking voor background ondersteuning bij commerciŽle of andere deals en dit waar en wanneer U het wenst. Wij aanvaarden opdrachten tot onderhandeling en regeling in binnen- en buitenland. Wij beschikken over snelle & betrouwbare kanalen inzake handelsinformatie. Slechts als het echt moet stappen we naar de rechtbank.


Handelsrecht

Vennootschapsrecht

Zakenrecht

HANDELSRECHT De Wet op de Handelspraktijken
Productaansprakelijkheid
Nat. & internat. koop-verkoop overeenkomsten
Nat. & internat. incasso
Debiteurenbeheer en opvolging
Samenwerkingsovereenkomsten zoals agentuur, concessie, franchise Ö
Begeleiding van bedrijven in moeilijkheden
Gerechtelijke concordaten
Falingen
Auteursrechten - merken - octrooien - naamsbescherming
Bedrijfsschade ingevolge brand, diefstal, machinebreuk Ö enz.
Internationaal transport
Arbeidsrechterlijke geschillen
Milieu & vergunningen
Economisch strafrecht
Eigendomsvoorbehoud & voorrechten

VENNOOTSCHAPSRECHT Oprichting, splitsing, fusies, ontbinding van vennootschappen
Bestuurders - rechten & plichten - aansprakelijkheid
Aandeelhouders - rechten & plichten - aansprakelijkheid
Geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
Overdracht van aandelen (vrijwillig of gedwongen)
Begeleiding reorganisatie & herstructurering van bedrijven
Crisismanagement

ZAKENRECHT Onrechtmatige daad - schade & schadeloosstelling
Huur
Eigendom, vruchtgebruik, mede-eigendom, recht van opstal Ö
Aanneming - bouwgeschillen - 10 jarige aansprakelijkheid
Verzekeringsgeschillen
Echtscheidingen onderlinge toestemming
Patrimoniumverdeling
Beslag- en executierechten